لاپاراسکوپی

15 دسامبر 2021
کاتالوگ

کاتالوگ

کاتالوگ تعدادی از برترین قوچ های منتخب شرکت که طی پروسه ارزیابی فنوتیپی و ژنتیکی و میزان کیفیت اسپرم انتخاب شده­ اند. تمامی قوچ های مولد […]
01 آگوست 2019

واحد گوسفنداری مزرعه مینو دشت (دکتر بسکی-فرشباف)

این واحد از دامداری های پیشرو در صنعت گوسفند بوده و عملیات تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی این مجموعه با استفاده از اسپرم های رومانف کانادایی […]
01 آگوست 2019

تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی

01 آگوست 2019

اجرای طرح آمیخته‌گری گوسفند به روش لاپاراسکوپی در اشکذر ( در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸)

انجام عملیات تلقیح مصنوعی اسپرم گوسفند رومانف کانادایی توسط شرکت دام گستر پیشگام (دانش بنیان) در شهرستان اشکذر استان یزد
01 آگوست 2019

مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی

مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی میش های زندی تلقیح شده با اسپرم رومانف و جفت گیری کرده با قوچ زندی خجسته کی و همکاران (۱۳۹۵) […]
21 جولای 2019

خدمات تلقیح مصنوعی

خدمات تلقیح مصنوعی انجام تلقیحات مصنوعی با روشهای لاپاراسکوپی  و سرویکال بر اساس آخرین متدهای روز دنیا با گیرایی تضمینی انجام کلیه مراحل تخصصی عملیات تلقیح […]
19 جولای 2019

عملیات همزمان سازی

در راستای افزایش باوری و ارائه خدمات بهتر، این شرکت در قالب قراردادها و یا درخواست پرورش دهندگان عملیات همزمان سازی را با استفاده از هورمون […]
17 جولای 2019

۷۱ درصد آبستنی حاصل از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی

۷۱ درصد آبستنی حاصل از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در مجتمع گوسفندداری مزرعه دشت مینو
فارسی