خدمات مشاوره ای

26 می 2022

مسابقه میدون

  🔴 حضور شرکت دامگستر پیشگام در مسابقه بزرگ میدون 🔴 جهت تماشای این برنامه جذاب با طرح پیشنهادی بهبود تولیدات و افزایش راندمان با تولید […]
21 جولای 2019

خدمات مشاوره ای، علمی و فنی

انجام بازدید های فنی از گله های تحت پوشش و ارائه راهنمایی های فنی و اجرایی (تغذیه، فیزیولوژی، اصلاح نژادی و مدیریتی) تدوین و ارائه طرح­های […]
فارسی