تصاویر

22 ژانویه 2020

شیشک نسل F3 (آمیخته لری بختیاری-رومانف کانادایی) سه قلوزا بدون هورمون تراپی – ایستگاه گروه علوم دامی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

01 آگوست 2019

تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی

01 آگوست 2019

اجرای طرح آمیخته‌گری گوسفند به روش لاپاراسکوپی در اشکذر ( در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸)

انجام عملیات تلقیح مصنوعی اسپرم گوسفند رومانف کانادایی توسط شرکت دام گستر پیشگام (دانش بنیان) در شهرستان اشکذر استان یزد
20 جولای 2019

کلاس آموزش لاپاراسکوپی در گوسفند

20 جولای 2019

بره های آمیخته شال-رومانف کانادایی

20 جولای 2019

لاشه گوسفند دو رگ رومانف کانادایی-افشاری

20 جولای 2019

میش آمیخته رومانف کانادایی و لری بختیاری به همراه بره هایش

20 جولای 2019

گله رومانف کانادایی شرکت دام گستر پیشگام

20 جولای 2019

مرکز تولید اسپرم شرکت دام گستر پیشگام

فارسی