کنفراسها و همایش ها

08 ژانویه 2020

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده در استان تهران-شهر لواسان

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک  و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل […]
14 دسامبر 2019

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده در استان مازندران

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک  و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل […]
07 نوامبر 2019

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده در استان آذربایجان شرقی

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک  و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل […]
28 سپتامبر 2019

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده در استان چهارمحال و بختیاری

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک  و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل […]
17 سپتامبر 2019

همایش تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده در استان قزوین

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی شهربابک (استاد دانشگاه تهران و […]
17 سپتامبر 2019

همایش تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده در استان لرستان

همایش تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی شهربابک (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت دام گستر پیشگام) در استان لرستان-شهر خرم آباد برگزار […]
17 سپتامبر 2019

جلسه هم اندیشی و تعامل با کارشناسان تلقیح مصنوعی در دام سبک(گوسفند و بز)

21 آگوست 2019

همایش آموزشی و ترویجی در شهر همدان

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل […]
21 آگوست 2019

همایش آموزشی و ترویجی در شهر دماوند

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایجاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل […]
فارسی