مشاوره های فنی و اصلاح نژادی

21 جولای 2019

خدمات مشاوره ای، علمی و فنی

انجام بازدید های فنی از گله های تحت پوشش و ارائه راهنمایی های فنی و اجرایی (تغذیه، فیزیولوژی، اصلاح نژادی و مدیریتی) تدوین و ارائه طرح­های […]
فارسی