گزارشات و پژوهش ها

۰۸ مهر ۱۳۹۸

صفات عملکرد تولیدی و تولیدمثلی آمیخته های گوسفند بومی-رومانف کانادایی

با توجه به سنتی بودن پرورش گوسفند در کشور، محدود بودن میزان اطلاعات پرورش دهندگان و همچنین ناچیز بودن میزان حمایت های بخش دولتی، در نتیجه […]
۰۶ مهر ۱۳۹۸

عملکرد تلقیح مصنوعی لاپاراسکوپی در گوسفندان بومی ایران و بعضی از خصوصیات آمیخته حاصل از این تلقیح

با توجه به سنتی بودن پرورش گوسفند در کشور، محدود بودن میزان اطلاعات پرورش دهندگان و همچنین ناچیز بودن میزان حمایت های بخش دولتی، در نتیجه […]
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

از ژن برولا مرینو(BoM) یا FecB چه می دانیم؟

در راستای اجرای طرح ملی پرورش و اصلاح نژاد دام سبک و ایجاد ترکیب های ژنتیکی پربازده گوسفند، یکی از بحث های داغ در گوسفنداری کشور، […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۸

مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی میش های زندی تلقیح شده با اسپرم رومانف و جفت گیری کرده با قوچ زندی

خجسته کی و همکاران (۱۳۹۵) پژوهشی را با هدف مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی میش های زندی تلقیح شده با اسپرم رومانف و جفت گیری […]