گزارشات تلقیح

۲۸ مهر ۱۳۹۸

۸۰/۶۸ درصد زایش در گله مجتمع کشت و صنعت پرا (واقع در استان مازندران)

این گله با استفاده از اسپرم مایع گوسفند رومانف کانادایی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ توسط تیم لاپاراسکوپی شرکت دام گستر پیشگام (دانش بنیان) تلقیح شد.
۲۴ مهر ۱۳۹۸

۴۳ درصد زایش در گله آقای مهدی سواری پور (دامدار نمونه کشور در سال ۱۳۹۷)- شهرستان خرم آباد(واقع در استان لرستان)

این گله با استفاده از اسپرم گوسفند رومانف کانادایی(۵۰ درصد منجمد و ۵۰ درصد مایع) در فصل غیر تولید مثلی (بهار-اردیبهشت) توسط تیم لاپاراسکوپی شرکت دام […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۸

گزارش تلقیح

استان: گیلان شهرستان: تالش تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۲۶ تیر ۱۳۹۸

۷۷/۳۴ درصد زایش و ۱۵۲/۳۳ درصد بره زایی

افتخار دیگر برای شرکت دام گستر پیشگام، ۷۷/۳۴ درصد زایش و ۱۵۲/۳۳ درصد بره زایی در گله آقای محمد بشیری (سرپرست شرکت کشاورزی و دامپروری جوجک). […]
۲۶ تیر ۱۳۹۸

۷۱ درصد آبستنی حاصل از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی

۷۱ درصد آبستنی حاصل از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در مجتمع گوسفندداری مزرعه دشت مینو
۲۶ تیر ۱۳۹۸

۶۱ درصد آبستنی در گله شرکت یاران همکار رهنما

شهرستان بهشهر(واقع در استان مازندران). مامور تلقیح این گله آقای دکتر حمید محمدی و مامور همزمان سازی آقای مهندس علی محمدی بوده است بابت این نتایج […]