اسفنج و هورمون

23 نوامبر 2019

توزیع اسفنج و هورمون برای همزمان سازی فحلی گوسفند و بز

شرکت دام گستر پیشگام (دانش بنیان) آماده توزیع اسفنج و هورمون وارداتی با قیمت رسمی می باشد. موارد مصرف: هورمون و اسفنج جهت همزمان سازی فحلی […]