فعالیت های علمی آموزشی

۱۶ آبان ۱۳۹۸

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده در استان آذربایجان شرقی

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک  و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل […]
۰۶ مهر ۱۳۹۸

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده در استان چهارمحال و بختیاری

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک  و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل […]
۲۶ شهریور ۱۳۹۸

همایش تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده در استان قزوین

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی شهربابک (استاد دانشگاه تهران و […]
۲۶ شهریور ۱۳۹۸

همایش تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده در استان لرستان

همایش تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی شهربابک (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت دام گستر پیشگام) در استان لرستان-شهر خرم آباد برگزار […]
۲۶ شهریور ۱۳۹۸

جلسه هم اندیشی و تعامل با کارشناسان تلقیح مصنوعی در دام سبک(گوسفند و بز)

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

همایش آموزشی و ترویجی در شهر همدان

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایحاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۸

همایش آموزشی و ترویجی در شهر دماوند

همایش آموزشی و ترویجی در زمینه اصلاح نژاد دام سبک و ایجاد ترکیب های ژنتیکی پربازده با سخنرانی دکتر محمد مرادی (استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل […]
۰۲ مرداد ۱۳۹۸

همایش آموزشی و ترویجی در شهر مینو دشت (گلستان، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱)

همایش آموزشی و ترویجی با سخنرانی دکتر محمد مرادی شهر بابک (استاد دانشگاه تهران و مدیر عامل شرکت دام گستر پیشگام) در شهر مینو دشت استان […]
۰۲ مرداد ۱۳۹۸

همایش آموزشی و ترویجی در شهر رشت

همایش آموزشی و ترویجی با سخنرانی دکتر محمد مرادی شهربابک (استاد دانشگاه تهران و مدیر عامل شرکت دام گستر پیشگام) در شهر رشت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵) […]