اسپرم گوسفند و بز

توانمندی های شرکت
19 جولای 2019
مرکز تولید اسپرم شرکت دام گستر پیشگام
20 جولای 2019

خدمات تامین اسپرم بز

این شرکت از سال ۱۳۹۴ وارد کننده و توزیع کننده اسپرم بز (سانن و آلپاین) از شرکت Evolution  کشور فرانسه بوده است و در حال اسپرم نر بزهای مختلف از این نژادهای را آماده توزیع دارد. قیمت هر دوز اسپرم وارداتی متناسب با ژنتیک بز نر و  قیمت ارز در تغیر می باشد.

خدمات تامین اسپرم گوسفند

این شرکت در حال حاضر با توجه به میزان اسپرم ذخیره شده و تولیدی آماده تامین اسپرم رومانف کانادایی مورد نیاز برنامه های اصلاح نژادی استان ها و پرورش دهندگان به صورت منجمد و یا تازه با کیفیت تضمین شده می باشد. در آینده ای نزدیک نیز اسپرم های برخی از نژادهای گوشتی مورد نیاز برنامه های اصلاح نژادی تولید و توزیع خواهد گردید.

دیدگاه ها بسته شده است